Levelező lista

A DITAL levelező lista használata, illetve általános szabályzata

1. Általános információk a Digitális Tartalom Látássérülteknek (DITAL) levelezőlistáról

A DITALlevelező lista a civil társaság tagjainak kommunikációs csatornája. A listán a társaság tagjai beszélhetik meg a társasággal kapcsolatos ügyeket, a könyvtárral kapcsolatos észrevételeket, kéréseket, valamint javaslatokat tehetnek a működés javítása érdekében.
A lista tagjává csak akkor válhat, ha csatlakozott a DITAL Civil Társasághoz, és csatlakozása jogszerűen történt meg. A Civil Társasághoz való kapcsolódást követően automatikusan a levelezési lista tagjává válik.
A listára bárki írhat üzenetet, aki a lista tagja.

2. A levelezőlista használata

A lista információs lapja ide kattintva érhető el. Ezen az oldalon a listáról található egy rövid ismertető, valamint lehetőség van a fel/leiratkozásra, illetve a listatagsági beállításai módosítására, ez utóbbihoz azonban szükség van az e-mail címére, mellyel feliratkozott a listára és a jelszavára. A lista információs lapján található az archívumra mutató hivatkozás is, mely lehetőséget biztosít az archívum böngészésére. Az archívum beépített keresővel nem rendelkezik, tartalmának böngészésére két módszer áll rendelkezésre: Egyrészt böngészhető az archívum úgy, hogy kiválasztható a vizsgálni kívánt hónap, majd pedig megadható, hogy az adott hónapban érkezett leveleket mi szerint rendezve szeretné látni, másrészt az adott hónap anyaga le is tölthető szöveges formátumban, így akár egy szövegszerkesztővel is lehet keresni az adott havi levelekben. Az archívum úgy van felépítve, hogy a keresőrobotok képesek annak tartalmát indexelni. Így például a Google kereső is indexelheti az archívumot, mely lehetővé teszi, hogy a Google segítségével keressen annak tartalmában. A lista adminisztrátorát a dital-owner@alkosoft.hu e-mail címen érheti el, neki írhat, ha a listával kapcsolatban bármi kérdése/észrevétele van. Ha a postafiókja valami oknál fogva átmenetileg nem működik (például betelik a postaláda), s ezért a listaszerver nem tudja kézbesíteni számára a listára érkezett leveleket, felfüggesztheti listatagságát annak érdekében, hogy a nem működő e-mail címre ne küldjön több levelet.

3. A lista szabályzata

A lista szabályzata meghatározza, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie (mind tartalmi, mind pedig formai szempontokat figyelembe véve) a listára beküldött leveleknek. Egy levél akkor jelenik meg a listán, ha az alább felsorolt feltételeknek megfelel, ellenkező esetben a moderátor visszautasítja azt. A feltételek be nem tartása nem jár a listától való eltiltással azt az esetet kivéve, ha valaki szándékosan többször megszegi az alábbiakat.

3.1. Tartalmi követelmények

3.1.1. Ne írjon olyan levelet a listára, mely egy másik ember személyes tulajdonságairól, vallási és/vagy politikai hovatartozásáról szól vagy erre való utalást tartalmaz! Ha a lista valamelyik tagjával bármi problémája van, esetleg vélemények egyezéséről kívánja őt biztosítani, tegye ezt magánlevélben, hogy a listát ne zavarja ezzel!

3.1.2. Kerülje azon megnyilvánulásokat, melyeknek a témához kapcsolódó tartalma nincs! Ilyen lehet például a "Köszönöm, működik.", a "Majd megnézem." stb. Ha egy problémára megoldási javaslato(ka)t kapott, s mindenképpen válaszolni akar a levélre/levelekre, csak akkor tegye, ha össze kívánja foglalni vagy ki kívánja egészíteni a több levélben érkezett javaslatokból álló megoldást, esetleg jelezni kívánja, hogy a probléma nem hárult el teljesen! Ne írjon választ akkor, ha csupán megköszön valamit, mert ennek nincs a megoldással kapcsolatban információtartalma!

3.1.3. Ne térjen el a lista témájától Ha úgy érzi, hogy levele ugyan nem tartozik szorosan a lista témájához, mégis kapcsolódik a civil társasághoz, vagy a könyvekhez, küldje el levelét úgy, hogy a tárgysorba a tárgy elé szúrja be az "off" szót idézőjelek nélkül! Ez a szó az offtopic (témán kívül eső) megjelölésből származik, s segít a lista olvasóinak abban, hogy eldönthessék, érdekli-e őket levele, vagy nem. Az "off" jelző nem mentesíti az alól, hogy ne ragaszkodjon a lista témájához, csupán megenged némi, nem túl nagy eltérést ettől.

3.1.4. A lista nem hír- és hirdetési újság. Ne küldjön be tehát híreket, különösen olyanokat ne, melyek nem a lista témájához tartoznak! Ilyen lehet például egy egyesület tevékenységéről, egy általa szervezett programról szóló híranyag. Ez alól kivételt képez, ha Ön vagy egy szervezet olyasmiről kívánja/kívánja értesíteni a számítógépet használó közösséget, mely kapcsolódik a lista tevékenységéhez, illetve a lista tagságához. Ne küldjön továbbá se "keresem", se "kínálom" típusú hirdetéseket a listára! Ha venni vagy eladni akar, keressen egy e célból készített fórumot!

3.1.5. Ha csak lehet, ne tegyen fel olyan kérdést, melyet már korábban valaki más feltett, s ismét más valaki megválaszolta azt! Segíthet, ha megőrzi a listára érkezett leveleket, vagy meglátogatja a lista archívumát. Ha a lista archívum használata nem vezetett megoldáshoz, természetesen felteheti kérdéseit a listán. Ha problémája van a lista archívumának a használatával, írja meg problémáját a listára, biztosan kap segítséget.

3.1.6. Levele tárgya legyen kifejező, jelezze pontosan azt, melyről kérdése, válasza, mondandója szól! Levele tárgyának meghatározásakor vegye figyelembe, hogy a lista archívuma böngészhető úgy, hogy a leveleket a program tárgy szerint rendezi, így olyan tárgyat kell választania, mely segít az archívumot böngészőknek abban, hogy kérdését és az arra adott választ egyszerűen megtalálják.

3.1.7. Ne szakítsa meg a levelezés során kialakult szálakat, illetve ne változtassa meg indokolatlanul azok tartalmát! Egy szál (thread) úgy alakul ki, hogy egy kérdésre érkezik egy válasz, majd a válaszra is érkezik egy válasz és így tovább. E folyamat során a levelek tárgya úgy alakul, hogy az első levél tárgya az, amit a kérdező határozott meg, a többi pedig kiegészül a "Re:", esetleg a "Vá:" szöveggel. Ezeket a kiegészítéseket levelezőprogramja beírja a tárgyba, így ezzel nem kell foglalkoznia. A levelezőprogramok általában ismerik valamilyen szinten a "szálkezelést", így ha egy kérdésre például 14 válasz érkezik, képesek azt úgy megjeleníteni, hogy könnyebben áttekinthetőek legyenek ezek a levelek. Egy szálat megszakít, ha a témát úgy folytatja, hogy levele tárgyát megváltoztatja. Ha a szál témáját adja meg levele tárgyaként, de a levele eltér a szál témájától, a szál tartalmilag szintén hibás lesz. A fentiek miatt törekedjen arra, hogy ragaszkodjon az eredeti témához, ha egy levélre válaszol! Ha más témára kíván áttérni, küldjön új levelet a listára mely, az új témát tartalmazza!

3.1.8. Egy levélben egyszerre csak egy témával foglalkozzon! Nem elfogadható, ha levelében áttér egy másik témára, esetleg egy harmadikra, s a levele tárgyában megjelöli, hogy a levél több dologról szól egyszerre. Ezzel félrevezetheti a levelére érkező válaszok olvasóit, hiszen nem fogják tudni, hogy a több dolog közül melyikre érkezik a válasz.

3.1.9. Ne írjon olyan levelet a listára, melynek tartalmát nyilvános helyen nem mondaná el, vagy nem vállalná fel azt! Levele ugyanis nevével együtt része lesz a lista archívumának, melyhez bárki (nem csak a lista tagjai!) hozzá férhet.

3.2. Formai követelmények

3.2.1. Válaszoláskor ügyeljen az eredeti levél beidézésének formájára! Vegye figyelembe, hogy a lista olvasható digest módban is, melynek során a levelek szövegei egymás után következnek, így a hosszú beidézett részek zavaróak lehetnek. Ha egy levélre válaszol, idézzen csak annyit, melyből tudni lehet, mire válaszol, a többi felesleget pedig törölje a levélből! Ha válaszát úgy fogalmazza meg, hogy annak megértéséhez nincs szükség az eredeti levél idézésére, törölje az eredeti levelet válaszából!

4. Fontos linkek a Levelezési lista használatához

Lista általános információs lapja

Archívum elérése

Levél küldése a listára: dital@dital.hu

Módosítások, leiratkozás a listáról

Made by FortuNet